Претходна обавештења

→ Назив набавке

→ Врста предмета


→ Врста поступка


→ Статус поступка


→ Тип документа


→ Датум објаве

→ Рок за подношење понуда

Назив набавке Рок за достављање понуда Документа
Специјална возила са услугом одржавања у гарантном рок 24.Feb 2015 15:36

Претходно обавештење - Специјална возила са услугом одржавања у гарантном рок

Транспорт енергетског трансформатора 24.Feb 2015 14:49

Претходно обавештење - Транспорт енергетског трансформатора

Систем за видео надзор 24.Feb 2015 14:45

Претходно обавештење - Систем за видео надзор

Израда пројекта, набавка и уградња лед расвете дуж спољне ограде ТС 24.Feb 2015 14:38

Претходно обавештење - Израда пројекта, набавка и уградња лед расвете дуж спољне ограде ТС

Услуга чишћења пословних простора 24.Feb 2015 14:27

Претходно обавештење - Услуге чишћења простора

Квалификациони поступак за израду пројектно техничке документације за неенергетске објекте ЈП ЕМС ( Пословне зграде, складишта, помоћни објекти, објекти друштвеног стандарда ) 14.Nov 2014 15:14

Претходно обавештење - Квалификациони поступак за израду пројектно техничке документације за неенергетске објекте ЈП ЕМС ( Пословне зграде, складишта, помоћни објекти, објекти друштвеног стандарда )

Релејна заштита и управљање 03.Oct 2014 14:35

Претходно обавештење - Релејна заштита и управљање

Опрема за ДВ 2 x 400kV Панчево 2 – граница Румуније 25.Sep 2014 15:06

Претходно обавештење - Опрема за ДВ 2 x 400kV Панчево 2 - граница Румуније

Командно сигнални и енергетски каблови 25.Sep 2014 15:03

Претходно обавештење - Командно сигнални и енергетски каблови

Спојна и прикључна опрема 25.Sep 2014 14:59

Претходно обавештење - Спојна и прикључна опрема