Претходна обавештења

→ Назив набавке

→ Врста предмета


→ Врста поступка


→ Статус поступка


→ Тип документа


→ Датум објаве

→ Рок за подношење понуда

Назив набавке Рок за достављање понуда Документа
Организација службених путовања 25.Feb 2015 09:58

Претходно обавештење - Организација службених путовања

Одржавање пословних просторија 25.Feb 2015 09:48

Претходно обавештење - Одржавање пословних просторија

Релејна заштита / заштитно управљачки уређаји 25.Feb 2015 08:32

Претходно обавештење - Релејна заштита / заштитно управљачки уређаји

Сеча растиња 25.Feb 2015 08:26

Претходно обавештење - Сеча растиња

Телекомуникациона опрема 25.Feb 2015 08:20

Претходно обавештење - Телекомуникациона опрема

Геодетске услуге 24.Feb 2015 16:30

Претходно обавештење - Геодетске услуге

Продужетак подршке за Microsoft софтверске производе и набавка нових лиценци 24.Feb 2015 16:18

Претходно обавештење - Продужетак подршке за Microsoft софтверске производе и набавка нових лиценци

Израда студија 24.Feb 2015 16:13

Претходно обавештење - Израда студија

Услуге осигурања 24.Feb 2015 16:08

Претходно обавештење - Услуге осигурања

Набавка намештаја 24.Feb 2015 15:47

Претходно обавештење - Набавка намештаја