Претходна обавештења

→ Назив набавке

→ Врста предмета


→ Врста поступка


→ Статус поступка


→ Тип документа


→ Датум објаве

→ Рок за подношење понуда

Назив набавке Рок за достављање понуда Документа
Претходно обавештење – Техничко одржавање објеката Погона Крушевац, Бор и Ваљево 09.Feb 2016 16:31

Претходно обавештење - Техничко одржавање објеката Погона Крушевац, Бор и Ваљево

Претходно обавештење -Изградња паркинга у Војводе Степе 412 09.Feb 2016 16:29

Претходно обавештење -Изградња паркинга у Војводе Степе 412

Претходно обавештење – Извођење радова на облележавању хоризонталне и вертикалне сигнализације на саобраћајницама унутар објеката ЈП ЕМС 09.Feb 2016 16:28

Претходно обавештење - Извођење радова на облележавању хоризонталне и вертикалне сигнализације на саобраћајницама унутар објеката ЈП ЕМС

Претходно обавештење – Системи за дојаву пожара 09.Feb 2016 16:26

Претходно обавештење - Системи за дојаву пожара

Претходно обавештење – Одржавање безбедоносних система техничке заштите – резервни делови 09.Feb 2016 16:25

Претходно обавештење - Одржавање безбедоносних система техничке заштите - резервни делови

Претходно обавештење – Набавка, уградњи и повезивање система радио веза ТС са пословним објектом у Војводе Степе 412 09.Feb 2016 16:24

Претходно обавештење - Набавка, уградњи и повезивање система радио веза ТС са пословним објектом у Војводе Степе 412

Претходно обавештење – Набавка и уградња система видео надзора 09.Feb 2016 16:22

Претходно обавештење - Набавка и уградња система видео надзора

Претходно обавештење – Металхалогена периметарска расвета 09.Feb 2016 16:20

Претходно обавештење - Металхалогена периметарска расвета

Претходно обавештење – Радови на техничком одржавању објеката у Београду и Новом Саду 29.Apr 2015 10:48

Претходно обавештење - Радови на техничком одржавању објеката у Београду

Радови на изградњи ДВ 400 kV 401/1 Београд 8 – Дрмно – увођење ДВ у ТС Смедерево 3 25.Feb 2015 15:38

Претходно обавештење - Радови на изградњи ДВ 400 kV 401/1 Београд 8 - Дрмно - увођење ДВ у ТС Смедерево 3